PROGRAM LICENTIERE 2018

CADRUL GENERAL DE OBTINERE A LICENTEI

LICENTA CATEGORIA LA CARE POATE ACTIVA CONDITII MINIME DE PARTICIPARE SI OBTINERE A LICENTEI FRB CONTINUT CURS CERINTE EVALUARE
C Babybaschet, Minibaschet, U13 Carnet de antrenor / adeverinta student an III, program SPM la Facultati de profil/adeverinta CNFPA/ adeverinta IKG( Scoala de antrenori Ioan Kunst Ghermanescu) si alte institutii acreditate. 1 an experienta antrenor fara participare conducere joc, dovedit prin adverinta eliberata de catre un club sportiv afiliat FRB Participarea la 3 stagii zonale de juniori in sezonul precedent sau in cel in curs de desfasurare Promovare examen pentru obtinerea licentei C psihopedagogie; antrenament sportiv: factori generali si specifici varstei; notiuni de regulament general si specific; pregatire fizica generala specific varstei; tehnica individuala in atac si aparare: continut si metodica. Evaluarea va cuprinde examen practico- metodic si teoretic Punctaj activitate - maxim10 puncte Punctaj examinare practico-metodica - maxim 50 puncte, minim 25 puncte Punctaj examinare teoretica - maxim 40 puncte, minim 20 puncte
Daca un antrenor posesor al licentei C nu doreste sa urmeze cursurile de licentiere pentru categoria B dupa 4 ani de la obtinerea licentei C, sau nu îndeplineste cerintele, pentru a conduce echipele în competitiile organizae de FRB, trebuie sa urmeze din nou cursul de licentiere C si sa promoveze examenul de evaluare
B U14, U15, U16 carnet de antrenor minim categoria a V-a sau antrenor asistent minim 2 ani experienta de la obtinerea categoriei anterioare participarea la minim 3 stagii zonale in sezonul precedent sau in cel in cursde desfasurare minim 1 clinic FRB (national sau international pentru juniori) promovare examen pentru obtinerea licentei licenta B psihopedagogie; antrenament sportiv : factori, generalitati, prioritati specifice varstei, planificarea si programarea pregatirii; notiuni de regulament general si specific; pregatire fizica specifica; tehnica individuala in atac si aparare; tactica individuala in atac si aparare; profilul jucatorului pe posturi, individualizare. Evaluarea va cuprinde examen practico- metodic si teoretic Punctaj activitate – maxim 30 puncte Punctaj examinare practico-metodica - maxim 40 puncte, minim 20 puncte Punctaj examinare teoretica - maxim 30 puncte, minim 15 puncte
Daca un antrenor posesor al licentei B nu doreste sa urmeze cursurile de licentiere pentru categoria A dupa 4 ani de la obtinerea licentei B, sau nu îndeplineste cerintele, pentru a conduce echipele în competitiile organizae de FRB,  trebuie sa urmeze din nou cursul de licentiere B si sa promoveze examenul de evaluare.
A U18, U20, LNBM/F(grupa C) carnet de antrenor, minim categoria a III-a sau antrenor, minim 2 ani experienta de la obtinerea categoriei anterioare (B) Participare la minim 3 stagii zonale Participare la minim 2 clinicuri FRB (international/ national) promovare examen pentru obtinerea licentei A antrenament sportiv: factori, planificare si programare; notiuni de regulament si interpretari; pregatire fizica specifica; tehnica individuala in atac si aparare; tactica individuala in atac si aparare; tactica colectiva in atac si aparare; specializare pe posturi si individualizare; monitorizare performanta. Evaluarea va consta în examen teoretic Punctaj activitate – maxim 40  puncte Punctaj examinare teoretica - maxim 60 puncte, minim 30 puncte
Daca un antrenor posesor al licentei A nu doreste sa urmeze cursurile de licentiere pentru categoria AA dupa 4 ani de la obtinerea licentei A, sau nu îndeplineste cerintele, pentru a conduce echipele în competitiile organizae de FRB,  trebuie sa urmeze din nou cursul de licentiere A si sa promoveze examenul de evaluare.
AA Liga Nationala carnet de antrenor, minim categoria senior sau antrenor maestru pentru antrenorii straini: carnet de antrenor / licenta FIBA minim 2 ani de experienta de la obtinerea categoriei A participarea la minim 3 cursuri internationale FIBA în ultimul an( sezon) sau la minim 2 cursuri anuale organizate de FRB plus un clinic (curs) FIBA; (daca vine din strainatate nu are cum sa participe la cursuri FRB) pentru antrenorii care au activat în România, sustinerea pe parcursul anului anterior a unui numar de minimum 3 cursuri (stagii) zonale în calitate de lector.
Antrenorii echipelor de Liga nationala, masculin si feminin sunt obligati pe parcursul unui an competitional sa organizeze si  sa sustina 3 stagii zonale, cu tematica la alegere( tematica fiecarui stagiu va fi comunicata si promovata atat de FRB cat si de canalele media ale fiecarui club din LNBM/F). Numarul minim de antrenori care trebuie sa participe la aceste stagii este 15/stagiu. Stagiile vor fi filmate si transmise în format video la FRB împreuna cu tabelul de prezenta. Neîndeplinirea acestei obligatii pe perioada unui an competitional, atrage dupa sine, amendarea clubului în cauza, conform RGOC si pierderea dreptului de a antrena în LNB pentru sezonul urmator pentru antrenorul in cauza. Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în editia urmatoare de campionat (conform RGOC).  pentru antrenorii straini: carnet de antrenor / licenta FIBA si dovada conducerii a cel putin 3 sezoane , a unei echipe la categoria similara ( Liga de Top din diverse campionate) , in ultimii 5 ani!!! Pentru  Licenta AA, in cazul neindeplinirii cerintelor de categorie, se va percepe o taxa de exceptare ,intr-un cuantum ce va fi stabilit de Consiliul Director, la propunerea CCA.

Precizari privind antrenorii de juniori care activeaza in Romania

Pentru a conduce echipe în cadrulcompetitiilor organizate de catre FRB, antrenorii sunt obligatisa respecte cerintele de licentiere, corespunzator fiecareicategorii. Acest lucru este valabil pentru antrenorii români sistraini si este prevazut în RSCN specific fiecareicategorii.

Precizari referitoare la antrenorii straini de juniori

Pentru antrenorii straini de juniori, care seafla la primul an de activare în cadrul unui club din Romania careparticipa in orice Campionat National , este obligatorie parcurgereaprogramului de licentiere al  FRB.

Pentru primul an, este valabilalicenta corespunzatoare din tara lui (dovada conducerii înultimii 2 ani a unor echipe de categorie similara celei din România).Aceasta va fi echivalata de catre FRB prin acordarea uneilicente provizorii cu o valabilitate de maxim 3 ani.

Modalitatea de licentiere a antrenorilorstraini, este reprezentata în tabelul urmator:

AN COMP. CE ECHIPE POATE CONDUCE TIP LICENTA CERINTE
Anul I Echipe de categorie similara conduse în ultimii 2 ai în tara de unde a antrenat. O categorie superioara a licentei va oferi autoamat dreptul de a conduce echipe de categorie inferioara Licenta provizorie FRB, corespunzatoare categoriei la care poate activa Parcurgerea  cursurilor de licentiere C  Participarea la 3 stagii zonale de juniori Promovarea examenului pentru obtinerea licentei C( nu promoveaza NU va primi viza pentru sezonul viitor).
Anul II Echipe de categorie similara conduse în ultimii 2 ai în tara de unde a antrenat. O categorie superioara a licentei va oferi autoamat dreptul de a conduce echipe de categorie inferioara Licenta provizorie FRB, corespunzatoare categoriei la care poate activa Parcurgerea cursurilor de licentiere ”B” participarea la minim 3 stagii zonale minim 1 clinic FRB (national sau international pentru juniori) promovare examen pentru obtinerea licentei licenta B ( nu promoveaza NU va primi viza pentru sezonul viitor).
Anul III Echipe de categorie similara conduse în ultimii 2 ai în tara de unde a antrenat. O categorie superioara a licentei va oferi autoamt dreptul de a conduce echipe de categorie inferioara Licenta provizorie FRB, corespunzatoare categoriei la care poate activa parcurgerea cursurilor de licentiere A s participare la minim 3 stagii zonale Participare la minim 1 clinic FRB (international/ national) promovare examen pentru obtinerea licentei A
Daca un antrenor strain nu reuseste sa promoveze examenul corespunzator obtinerii unei licente in timpul unui sezon ( are doua sesiuni pentru a obtine Licenta), acesta NU va mai primi licenta provizorie din partea FRB si NU va putea conduce echipe în CN  corespunzator licentei dobândite. Din acest moment, acesta va trebui sa îndeplineasca toate cerintele prevazute pentru obtinerea licentei de o categorie superioara.

Se admit urmatoarele exceptii:

 • antrenori absolventi FECC
 • antrenori ce au ocupat pozitia de antrenor principal a unei echipe nationale.

PROGRAMUL PENTRU INSTRUIREA ȘI LICENȚIEREA ANTRENORILOR DE BASCHET

Premise

Puncte forte:
 • Baschetul este sportul cu cea mai mare expunere, grad de activitate și număr de practicanți dupa fotbal, din Romania
 • Baza materiala existenta este in continua dezvoltare si asigura necesarul pentru o crestere a calitatii instruirii si competitivitatii la nivel national si international;
 • Nivelul de colaborare cu autoritatile centrale si locale este bun si foarte bun;
 • Gradul de atractivitate pentru copii (tineri practicanti) si potentiali specialisti (antrenori tineri, studenti) este crescut
 • Se observa disponibilitatea parintilor pentru participare activa si sprijin pentru copii practicanti;
 • Exista un numar de aproximativ 500 antrenori in sistem care sunt activi si parte a programelor si competitiilor existente;
 • Exista un sistem competitional functional care acopera toate palierele de varsta atat la masculin cat si la feminin.
Puncte slabe:
 • Lipsa interesului antrenorilor in instruirea continua si in cresterea calitatii procesului de instruire a jucatorilor;
 • Lipsa unui sistem complet, coerent si unitar de pregatire, instruire si evaluare a specialistilor (antrenorilor). In acest moment institutiile acreditate, conform legii, pentru a pregati si perfectiona antrenorii de toate specializarile, sunt Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor (CNFPA) si U.N.E.F.S. Bucuresti prin Scoala de Antrenori.
 • Lipsa valorii jucatorilor romani junior si seniori vizibila in competitiile internationale la toate nivelele, precum si in promovarea juniorilor la echipe de seniori;
 • Lipsa unui instrument la indemana departamentului tehnic al FRB prin care sa dirijeze si sa controleze continuu nivelul pregatirii specifice;
Obiective:
 • Imbunatatirea nivelului de cunostinte specifice ale antrenorilor pentru nivelul de varsta la care activeaza
 • Asigurarea unui cadru pentru perfectionarea profesionala si evaluarea antrenorilor din sistem;
 • Cresterea generala a calitatii procesului de antrenament
 • Sustinerea aparitiei si promovarii jucatorilor cu o valoare sportiva ridicata
Organizare:
 • 4 grupe de licențiere, impartite astfel incat sa se tina cont de varsta, conditii sociale, precum si de importanta specificului pregatirii pentru fiecare grupa de varsta, dupa cum urmeaza:
  • Grupa “C”: babybaschet, minibaschet, U13
  • Grupa “B”:U14, U16
  • Grupa “A”: U18, U20, Liga I
  • Grupa “AA”: Liga Nationala
 • Durata minimă de perfecționare până la obținerea licenței A sau AA este de 8 ani
 • Perfecționarea este continuă și îmbracă diverse forme – stagii zonale FRB sau asociații municipal cu accept FRB, stagii anuale FRB, stagii internaționale FIBA,
 • Prima parte a proiectului se intinde pe durata a 3 ani 2014-2017 si are ca scop determinarea si incadrarea antrenorilor in functie de interes, valoare si proiectie a activitatii – este structurată astfel încât să fie un tot unitar cu perfecționarea antrenorilor după încadrarea lor într-o categorie de licență din perioada 2014 - 2017

CADRUL GENERAL DE LICENȚIERE

  CATEGORIA LA CARE POATE ACTIVA CONDIȚII MINIME DE PARTICIPARE ȘI OBȚINERE A LICENȚEI FRB CONȚINUT CURS
C babybaschet, minibaschet, U13
 • Carnet de antrenor categoria antrenor asistent (a V-a vechi)
 • 1 an experiență antrenor fără participare conducere joc
TOTAL 20 – 22 ORE
 • psihopedagogie – 2 h;
 • antrenament sportiv: factori  generali si specifici varstei – 4 h;
 • noțiuni de regulament general și specific – 2 h;
 • pregatire fizica generala specific varstei – 4 h;
 • tehnica individuala in atac si aparare: continut si metodica – 10 h.
Evaluarea va cuprinde examen practico- metodic și teoretic
B U14, U16
 • carnet de antrenor, categoria antrenor (III, IV vechi)
 • 3 ani experiență de la obținerea categoriei anterioare
 • Participare 3 stagii zonale
(Dacă un antrenor categoria C nu dorește să urmeze cursurile de licențiere pentru categoria B după 3 ani sau nu îndeplinește cerințele, trebuie să urmeze din nou cursul de licențiere C și să promoveze examenul de evaluare)
TOTAL 28 ORE
 • psihopedagogie – 2 h;
 • antrenament sportiv : factori, generalitati, prioritati specifice varstei, planificarea si programarea pregatirii – 4 ore; 
 • noțiuni de regulament general și specific – 2 h;
 • pregatire fizica specifica – 4 ore;
 • tehnica individuala in atac si aparare: - 6 ore;
 • tactica individuala in atac si aparare: - 6 ore;
 • profilul jucatorului pe posturi, individualizare – 4 ore.
Evaluarea va cuprinde examen practico-metodic  și teoretic
A U18, U20, Liga I
 • carnet de antrenor, categoria antrenor senior (II vechi)
 • 4 ani experiență de la obținerea categoriei anterioare
 • Participare 3 stagii zonale
 • Participare la 1 stagiu internațional
 • Participare anuală la stagiile FRB
 (Dacă un antrenor categoria B nu dorește să urmeze cursurile de licențiere pentru categoria A după 4 ani  sau nu îndeplinește cerințele, trebuie să urmeze din nou cursul de licențiere B și să promoveze examenul de evaluare)
TOTAL 26 ORE
 • antrenament sportiv: factori, planificare si programare – 2 ore;
 • noțiuni de regulament și interpretări – 2 h;
 • pregatire fizica specifica – 4 ore;
 • tehnica individuala in atac si aparare – 2 ore;
 • tactica individuala in atac si aparare – 4 ore;
 • tactica colectiva in atac si aparare – 6 ore;
 • specializare pe posturi si individualizare – 4 ore;
 • monitorizare performanta – 2 ore.
AA Liga Nationala
 • carnet de antrenor, categoria antrenor maestru (I vechi)
 • minim 4 ani de experiență de la obținerea categoriei B
 • examen promovat pentru categoria A
 • participarea la 2 cursuri internationale FIBA si la cursurile anuale organizate de FRB;
 • sustinerea pe parcursul anului a unui număr de minimum 3 cursuri (stagii) zonale în calitate de lector
 

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A CURSULUI DE LICENȚIERE FRB PENTRU PERIOADA 2014 – 2017

Pentru perioada 2014 – 2017 sunt valabile următoarele excepții de la activitățile aferente licențierii FRB:

Participare Examinare

Antrenori categoria maestru (I, vechi) + vechime în activitate – 30 ani NU NU
Antrenori categoria maestru (I, vechi) + vechime în activitate – 20 ani DA NU
Antrenori categoria antrenor senior (II, vechi) + vechime în activitate 30 ani DA NU
Antrenori absolvenți FECC DA NU

PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2014 – 2015 (SESIUNE 2014)

DREPTUL DE A CONDUCE JOCURILE, PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2014 – 2015, INDIFERENT DE CATEGORIE, VA FI CONDIȚIONAT DE OBȚINEREA LICENȚEI ”C”.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “C”, indiferent de categoria de varsta la care vor participa in competitiile anului 2014-2015, toți antrenorii, posesori ai carnetului de antrenor, minim categoria ”antrenor asistent” (V, IV vechi).

Vor sustine si examen practico-metodic doar antrenorii care vor participa in competitiile corespunzatoare licentei “C” in anul competitional 2014-2015.

Pot participa la cursurile și examinarea în vederea licențierii FRB și persoane care nu au carnet de antrenor dar pot dovedi că urmează cursuri autorizate sau acreditate în condițiile legii în vederea dobândirii carnetului de antrenor (studii universitare de licență – program ”Sport și performanță motrică” sau Școli de antrenori).

Sunt excluse de le licențiere excepțiile prezentate mai sus.

PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2015 – 2016 (SESIUNE 2015)

DREPTUL DE A CONDUCE JOCURILE, PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2015 – 2016, PENTRU CATEGORIILE U18, U20, LIGA I, Liga națională, VA FI CONDIȚIONAT DE OBȚINEREA LICENȚEI ”B”.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “C” antrenori posesori ai carnetului de antrenor, minim categoria ”antrenor asistent” (V, IV vechi):

 • antrenorii care nu au promovat cursul în anul 2014
 • antrenorii noi intrați în sistem.

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “B”,:

 • antrenori licențiați ”C”, minim 3 ani experiență în calitate de antrenor, categoria antrenor (III, vechi)

Antrenorii ce activeaza la varste corespunzatoare licenței “A” vor avea drept de participare cu conditia participarii la cursuri si evaluarea corespunzatoare licenței ”B”.

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2016 – 2017 (SESIUNE 2016)

DREPTUL DE A CONDUCE JOCURILE, PENTRU TOATE CATEGORIILE VA FI CONDIȚIONAT DE OBȚINEREA LICENȚEI CORESPUNZĂTOARE CATEGORIEI

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “C”:

 • antrenorii care nu au promovat cursul în anul 2014, 2015
 • antrenorii noi intrați în sistem.

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “B”,:

 • antrenori licențiați ”C”, minim 3 ani experiență în calitate de antrenor, categoria antrenor (III, vechi)

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “A”,:

 • antrenori licențiați ”B”, minim 4 ani experiență în calitate de antrenor, categoria antrenor senior (II, vechi)

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

PENTRU PERIOADA 2014 - 2017

ANTRENORI ECHIPE SENIORI ROMÂNI – ÎN CALITATE DE ANTRENORI PRINCIPALI LA ECHIPELE DE CLUB LNB

Au obligativitatea:

 • de a avea carnet de antrenor minim categoria antrenor (III, vechi)
 • de a participa la cursul de perfecționare FRB si la un curs international FIBA
 • de a susține 3 cursuri x 3 ore, zonal pe durata fiecărui an competițional

Neîndeplinirea acestei obligații pe perioada unui an competițional, atrage după sine, amendarea clubului în cauză, conform RGOC și pierderea dreptului de a antrena în LNB pentru sezonul următor

Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în ediția următoare de campionat (conform RGOC).

ANTRENORI ECHIPE SENIORI STRĂINI – ÎN CALITATE DE ANTRENORI PRINCIPALI LA ECHIPELE DE CLUB

Au obligativitatea:

 • prezenta dovada unei licențe din tara de origine echivalentă cu licența AA;
 • de a participa la cursul de perfecționare FRB;
 • de a participa la un curs internațional de perfecționare FIBA;
 • în cazul semnării contractului după desfășurarea cursului FRB,
  • dovada participării la un curs FIBA + taxă conform RGOC
  • în cazul neparticipării în anul respective la curs FIBA taxă conform RGOC
 • de a susține 3 cursuri x 3 ore, zonal pe durata fiecărui an competițional;

Neîndeplinirea acestei obligații pe perioada unui an competițional, atrage după sine, amendarea clubului în cauză, conform RGOC și pierderea dreptului de a antrena în LNB pentru sezonul următor

Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în ediția următoare de campionat (conform RGOC).

ANTRENORII SECUNZI AI ECHIPELOR DE SENIORI, TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CERINȚELE DE LICENȚIERE ASTFEL:
 • PÎNĂ ÎN ANUL 2017 SĂ URMEZE PROGRESIV CURSURILE DE LICENȚIERE, ÎN VEDEREA OBȚINERII LICENȚEI A;
 • ÎNCEPÂND CU ANUL 2017, POT FI ANTRENORI SECUNZI LA ECHIPELE DE SENIORI ANTRENORI POSESORI MINIM AI LICENȚEI ”A”.

METODOLOGIE DE LICENȚIERE FRB

Art. 1 (1)Dreptul de a conduce jocurile în calitate de antrenor (principal sau secund) al echipelor de baschet care activează în Ligile Naționale de Baschet îl au numai antrenorii, posesori ai carnetului de antrenor și ai licenței FRBaschet.

(2) Pot participa la cursurile și examinarea în vederea licențierii FRB și persoane care nu au carnet de antrenor dar pot dovedi că urmează cursuri autorizate sau acreditate în condițiile legii în vederea dobândirii carnetului de antrenor (studii universitare de licență – program ”Sport și performanță motrică” sau Școli de antrenori).

Art. 2 În vederea obținerii dreptului de a conduce jocurile în calitate de antrenor al echipelor de baschet care activează în Ligile Naționale, FR Baschet organizează cursuri de licențiere.

Art 3. Înscrierea candidaților în vederea licențierii se face în baza dosarului personal care va cuprinde:

 1. dosar plic;
 2. copie carte de identitate (pașaport);
 3. copie carnet de antrenor (adeverință doveditoare de urmare a unor cursuri în vederea obținerii categoriei de antrenor);
 4. adeverință doveditoare a vechimii în calitate de antrenor;
 5. acte doveditoare în vederea calculării punctajului activităților;
 6. dovada achitării taxei de licențiere; pentru anul 2014 cuantumul taxei este de 50 lei;
 7. cerere in care sa se specifice categoria la care se solicita licentierea;

Dosarul va fi inaintat catre FRB sau trimis in format electronic la adresa antrenori@frbaschet.ro conform defasuratorului afisat.

Art. 4 (1) Punctajul maxim ce poate fi obținut în vederea obținerii licenței este de 100; punctajul minim necesar pentru obținerea licenței este de 55 de puncte.

(2) Punctele pot fi obținute din evaluare (examen teoretic + practico-metodic) împreună cu punctajul acordat activităților desfășurate pe parcursul anilor.

 

Punctaj activitate

Punctaj Examinare Practico-metodică

Punctaj examinare teoretică

C

Maxim 10

Maxim 50 Minim 25

Maxim 40 Minim 20

B

Maxim 30

Maxim 40 Minim 20

Maxim 30 Minim 15

A

Maxim 40

-

Maxim 60 Minim 30

(3) În vederea evaluării activității candidanților se acordă puncte pentru următoarele activități:

GRILĂ DE PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂȚII

ACTIVITATE

Calcul

Punctaj

Performbaschet (nivel I, nivel II)

Pe activitate

2

Antrenor principal lot (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe an

14

Antrenor secund  lot (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe an

8

Jucator promovat la echipa nationala (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe jucător

10

Stagiu zonal antrenori (ultimul an)

Pe stagiu

1

Stagiu international antrenori (ultimul an)

Pe stagiu

5

Participare competitii pana la U14 national aprobate FRB (antrenor principal echipă gazdă) – ultimul an, altele decat cele din Calendarul National F.R. Baschet

Pe competiție

5

Participare competitii international (antrenor principal) – ultimul an

Pe competiție

7

Alte activitati, voluntariat, aprobate CCA

Pe activitate

1 – 5

Campionat national (U16 și mai mari) ultimii 2 ani

Loc I

Pe categorie

10

Loc II

Pe categorie

8

Loc III

Pe categorie

6

Loc IV

Pe categorie

4

Art. 5 Pe parcursul desfășurării licențierii, dosarul personal va fi completat cu următoarele documente:

 • fișa personală de evaluare a activității;
 • fișa de evaluare a examinării practico – metodice;
 • fișa de evaluare a examinării teoretice.

Art. 6 Nu se accept derogări sau amânări ale nici unei activități prevăzute în programul de licențiere (cursuri zonale, naționale, internaționale, evaluări)

Art. 7 (1) Comisia de licențiere va fi desemnată de CCA, validată de Biroul Federal și poate fi alcătuită din 3 – 7 persoane.

(2) Conținutul grilei de evaluare este elaborată de către comisia de licențiere.

Art. 8 (1) Licența FRB se acordă de către comisia de licențiere, în urma validării rezultatelor de către Biroul Federal.

(2) Rezultatele evaluărilor sunt publice și vor fi postate pe site-ul FRBaschet

 

CALENDAR ORIENTATIV ACTIVITATE LICENȚIERE ”C” - 2014

Activitatea 1 – 8 ore curs

Activitatea 2 – 8 ore curs

Activitatea 3 - 4 – 6 ore curs + examinare practico – metodică + examinare teoretică

ACTIVITATEA

PERIOADA

LOCAȚII – licențiere ”C”

1

8h

1 – 15.03

Anunț, program

15 – 30.03

Înscriere

07.04

Timisoara

08.04

Craiova

28.04

Iasi

29.04

Galati

05.05

Cluj

26.05

Bucuresti

2

8h

06.05

Timisoara

08. 05

Craiova

12. 05

Iasi

13. 05

Galati

19.05

Cluj

27.05

București

3 – 4
6 h + examinare

Zona 1

13-15 iunie 2014 - ALBA IULIA (prezenta in data de 13 iunie, pina in ora 12:00)

Zona 2

17-19 iunie - BUCURESTI (prezenta in data de 17 iunie, ora 12:00)