COLEGIUL CENTRAL al
ANTRENORILOR de BASCHET

                                CODUL DE CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA BASCHETBALISTICĂ 

FR Baschet își propune respectarea principiilor și normelor etice în desfășurarea activității baschetbalistice în scopul promovării baschetului ca activitate instructiv-educativă în rândul tuturor celor implicați în fenomen.

Codul de conduită precizează viziunea, misiunea, valorile precum și aspectele de conținut ale unei conduite etice la nivelul copiilor și juniorilor, a echipelor de seniori a oficialilor, a suporterilor, rude, spectatori precum și a angajaților FR Baschet.

Viziune

Viziunea noastră este să fim un model în ceea ce privește activitatea baschetbalistică în special cu copiii, implicarea în activităţile sociale şi buna guvernare a activităţii sportive.

Ne propunem să devenim un lider de opinie și acțiune printre Federațiile Sportive din România în promovarea eticii și a integrității sportive. 

Misiune

Codul de Conduită al FR Baschet are rolul de a crea premisele pentru asigurarea unei experienţe pozitive pentru toate persoanele și factorii implicați în activitatea baschetbalistică.

Misiunea este aceea de creștere a impactului social al sportului în rândul populaţiei din România, prin popularitate, vizibilitate şi atractivitate.

Valori

Implicare și creativitate - ne implicăm foarte mult în fiecare proiect și fiecare parteneriat în parte, abordându-le cu deschidere către explorarea de noi oportunități.

Experienţă - suntem mândri de activitatea și reputația Federației și a echipei și încercăm să avem un câștig din fiecare experiență

Fair play  - promovăm o atitudine corectă față de sine și cei din jur, ca fundament al unei experiențe sportive plăcute;

Respect – considerație și recunoaștere a valorii adversarului

Spirit de echipă – legătură între membrii echipei și conlucrare în vederea atingerii obiectivelor

 

CODUL DE CONDUITA

Codul de Conduită al FRBaschet reprezintă un set de valori şi acţiuni concrete care ne caracterizează în tot ceea ce facem în direcţia realizării viziunii noastre de a deveni o naţiune puternică în baschet la nivel naţional / european

 

COPII ȘI JUNIORI

Tinerii jucători trebuie să învețe că drumul spre performanță este deschis doar dacă sunt respectate valorile în relația cu sine și cu cei din jur.

În acest sens, cei care își desfășoară activitatea la copii și juniori au datoria de a-i învăța aspectele care pot să reprezinte cheia succesului în sportul de performanță și în viață:

        Să aibă întotdeauna în vedere faptul că baschetul este un joc de echipă, bazat pe unitate și responsabilitate comună. 

        Să se implice întotdeauna la cel mai înalt nivel, indiferent dacă echipa din care fac parte pierde sau dacă cealaltă echipă este mai puternică

        Să își asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni, să nu dea vina pe alții și să caute răspunsul la întrebările: Ce am greșit? Cum pot face mai bine?

        Să considere faptul că educația este o componentă importantă în drumul pentru  a deveni un jucător de succes. 

        Să respecte  cerințele, normele şi regulamentul, precum şi oficialii şi deciziile lor. 

        Să asculte de antrenor, manager de echipă și respecte ceea aceștia le transmit

        Să nu răspândească zvonuri, să nu spună minciuni despre colegii de echipă, adversari, antrenori, oficiali, cunoscuți

        Să învețe să își controleze emoțiile și să le transforme în lucruri pozitive

        Să nu abuzeze verbal și fizic persoanele din jurul lor.

        Să respecte drepturile, demnitatea și valoarea tuturor participanților, indiferent de sex, abilităţi, mediul cultural sau religie. 

        Să nu iasă în evidență prin conduite negative sau umilească alți jucători.

        Să respecte coechipierii și adversarii și să aprecieze jocul bun al propriei echipe sau al adversarului.

        Să adopte un regim alimentar echilibrat, fără excese și să acorde atenție orelor de odihnă și refacere

        Să nu utilizeze substanţe interzise pentru îmbunătățirea performanței sportive.

         

SENIORI

Codul de conduită își propune să vină în întâmpinarea sportivilor care își doresc să obțină performanță la cel mai înalt nivel și să producă spectacolul așteptat de toți cei care urmăresc prestațiile lor. Un comportament adecvat pe terenul de baschet și în afara lui poate să aducă numeroase beneficii atât pentru jucător, cât și indirect pentru întreaga echipă și spectatori.

În acest sens, jucătorii trebuie să:

        Respecte drepturile, demnitatea și valoarea tuturor participanților, indiferent de sex, abilităţi, mediul cultural sau religie.

        Poziţioneze spiritul de echipă mai presus de ambițiile personale și mândrie.

        Fie un model și un exemplu pentru următoarea generație de jucători.

        Arate respect și grijă pentru fani și spectatori, pentru că ei sunt o parte esențială a echipei.

        Nu acționeze din imprudență, pentru a nu răni ceilalți participanți la joc.

        Să nu profite în mod neloial de un alt concurent.

        Își controleze emoţiile, să nu abuzeze verbal oficialii și distragă sau provoace un adversar sau coechipier în mod deliberat .

        Evite un comportament violent înainte, în timpul și după meci.

        Nu se angajeze în critica publică a arbitrilor, colegilor de echipă și a adversarilor, inclusiv pe platforme social media.

        Nu promoveze utilizarea de substanțe interzise pentru îmbunătățirea performanței sportive.

        Protejeze integritatea jocului și nu se angajeze în activități de trucare a meciurilor sau pariuri sportive

 

ANTRENORI ȘI MANAGERI

Antrenorii și managerii sunt în esență responsabili pentru conducerea și funcționarea echipei.

Antrenorii și managerii  trebuie să:

        Poziţioneze  bunăstarea și securitatea fiecărui sportiv, junior sau senior, mai presus de toate celelalte considerente. 

        Detina calificare de antrenor cu specializarea baschet, recunoscuta în condițiile legii si sa posede licenta obtinuta in urma sustinerii examenului din cadrul Programul pentru instruirea si licentierea antrenorilor; aceasta este un proces continuu si se realizeaza în scopul completării cunostintelor prin participare la cursuri acreditate si prin acumulare de experiență practică în calitate de antrenor; au datoria ca aceste cunostinte si experiențe să le împărtășească mai departe.

        Se asigure că programul de antrenament și activitățile echipei respectă și sprijină cerințele educaționale ale tânărului jucător.

        Facă antrenamentul de baschet dinamic şi interactiv, conform cu nivelul de pregătire și talentul tinerilor jucători.

        Se asigure că se acordă șanse egale tuturor în procesul de dezvoltare sportivă.

        Stabilească un standard personal înalt de integritate, profesional, uman și să fie un model pentru copiii oricând, oriunde.

        Își controleze emoțiile. Abuzul verbal și fizic nu este acceptat; antrenorul va fi un al doilea parinte al jucatorului, il va indruma spre un stil de viata corect, spre scolarizare si evolutie profesionala; el educa pentru autoresponsabilitate si increderea in sine in ceea ce priveste viitorul sportivului

        Nu folosească niciodată fault, limbaj sexist sau rasist și să nu acționeze într-un mod violent/abuziv.

        Învețe tinerii jucători să nu intimideze, răspndească zvonuri sau să spună minciuni despre colegii din echipa lor, adversari, antrenori și oficiali - online și offline.

        Insufle mândria de reprezentare a națiunii în fiecare copil.

        Să se implice în educarea jucătorilor tineri pentru a-i ține departe de activitățile de fixare meciuri si de pariuri

        Promoveze prevenirea și educarea în ceea ce privește abuzul de droguri și de substanțe ilegale pentru îmbunătățirea performanței.

        Antrenorul respectă toate principiile de fair –play, tratarea cu respect și colegialitate colaboratorii și adversarii (la finalul jocului, indiferent de rezultat, antrenorii sunt obligați să își dea mâna în semn de respect unul față de celălalt, față de spectatori și telespectatori.

        Nu trebuie sa uite ca tinerii jucatori joaca pentru distractie si pentru a se simti bine.nu  trebuie sa ridiculizezesi sa tipe la jucatori

        Trebuie sa urmeze sfatul medicului pentru a stabili momentul cand un jucator accidentat poate juca din nou

        Insiste asupra fairplayului, sa nu tolereze antijocul, bătaia și limbajul vulgar.

        Fie pregătit să elimine un jucător care a comis o infracțiune.

        Insiste asupra disciplinei jucătorilor.

        Trateze jucătorii cu respect, fie cinstit și consecvent cu ei, onoreze promisiunile verbale și scrise.

        Implice jucătorii în luarea deciziilor care îi privesc și încurajeze un climat de susținere reciprocă.

 

SENIORI

Antrenori și manageri

Antrenorii și managerii joacă un rol esențial în îndrumarea jucătorilor și numai un efort comun din partea acestora poate asigura un cadru excelent de dezvoltare a acestui sport în România. Acest cod de conduită pune accent pe relația de parteneriat și pe responsabilitățile avute de fiecare parte.

Antrenorii și managerii trebuie să:

        Dezvolte o relație profesională adecvată cu fiecare jucător, bazată pe încredere și respect reciproc.

        Încurajeze jucătorii, echipa tehnică și personalul administrativ să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentul lor și performanțe.

        Treacă printr-un proces continuu de educare și să împărtășească experiența și cunoștințele noii generații de antrenori şi oficiali ai echipei.

        Nu se angajeze în a critica public un  joc, oficiali, jucători sau adversari, inclusiv pe rețele sociale.

        Considere constructive criticile referitoare la munca sa, în scopul de a deveni cel mai bun antrenor și membru al echipei posibil.

        Nu încerce niciodată să exercite influențe și presiuni asupra arbitrilor și adversarilor, în scopul de a obține beneficii personale sau pentru echipă.

        Protejeze integritatea jocului și nu se angajeze în activități de fixare meci sau de pariuri.

 

PĂRINȚI

        An de an, numărul copiilor care vin în sălile de baschet este în creștere, de aceea trebuie acordată atenție cadrului în care aceștia activează.  Acest cod de conduită își propune să traseze pentru părinți direcțiile prin care pot susține pe termen lung dezvoltarea copiilor din punct de vedere al vieții sportive și nu numai.

          Părinții trebuie:

        Să țină cont de faptul că fiul/fiica participă la sport pentru bucuria adusă și dezvoltarea sănătoasă.

        Să încurajeze participarea, dar să nu impună forțat.

        Să se concentreze pe eforturi, mai degrabă decât pe a câștiga sau a pierde.

        Să accepte că baschetul are o componentă educaţională și permite copiilor să facă și să învețe din greșeli.

        Să sprijine și să încurajeze educația școlară a copiilor.

        Să educe copiii să nu intimideze, răspândească zvonuri sau să spună minciuni despre colegi de echipă, adversari, antrenori și oficiali - online și offline.

        Să încurajeze copiii să joace în conformitate cu regulile stabilite și să soluționeze conflictele, fără a recurge la ostilitate sau violență.

        Să îi învețe pe copii să respecte decizia oficialilor, pe colegii lor și echipa adversă.

        Să ajute la crearea unui spirit de echipă puternic și să sprijine toți jucătorii.

        Să nu interfereze cu coaching-ul și arbitrajul și să fie un exemplu bun pentru copii.

        Să rămână în zonele destinate publicului pe tot parcursul jocului. Să nu ajungă pe terenul de joc și să nu interfereze cu jucătorii și jocul.

        Să sprijine toate eforturile pentru a elimina abuzul verbal și fizic din cadrul activităților sportive .

        Să ceară un mediu sportiv fără droguri, alcool și tutun și  sprijine  campaniile aferente.

        Să monitorizeze alimentaţia și obiceiurile de dormit ale copilului și să încurajeze un stil de viață sănătos .

        Să promoveze educarea privind abuzul de droguri pentru îmbunătățirea performanței sportive și de alte substanțe ilegale

 

 

OFICIALI

Arbitri

Acest cod de conduită își propune să prezinte cadrul în care arbitrii își pot desfășura  activitatea, prin prisma relației cu jucătorii, oficialii și alte părți implicate. Codul pune accent pe o abordare corectă și responsabilă a atribuțiilor.

Arbitrul trebuie să:

        Fie onest, consecvent, obiectiv, imparțial și politicos atunci când se aplică regulile jocului.

        Fie un exemplu pentru alte părți implicate și susţină spiritul jocului.

        Arate respect în discuţiile cu participanții la joc.

        Protejeze  jucătorii prin aplicarea legilor jocului.

        Fie pe deplin pregătit, atât fizic cât și psihic, pentru a ține pasul cu viteza de joc și să fie atent, pentru a lua deciziile corecte.

        Refuze să fie nominalizat pentru un joc în cazul în care nu este pregătit complet fizic sau psihic pentru a participa la joc ( pe caz de boală, prejudiciu,  familie sau din alte motive).

        Anunțe oficialii autorizați în caz de conflicte de interese directe sau indirecte, care ar putea afecta integritatea jocului .

        Fie la curent cu cele mai recente noutăţi, modificări, reglementări în sport.

        Se abțină de la a solicita ospitalitate sau a accepta orice ospitalitate oferită și considerată a fi excesivă.

        Nu accepte cadouri de la orice terți, în orice formă.

        Nu participe la nici o formă de pariuri pe jocuri în care au o implicare, fie directă sau indirectă .

        Comisari

Comisarul trebuie să:

        Încurajeze toți jucătorii și antrenorii să respecte normele și spiritul jocului și nu manipuleze regulile în beneficiul personal.

        Evite cuvinte sau acțiuni care pot induce în eroare arbitri și decizii.

        Utilizeze poziția oficială pentru a lua măsuri împotriva oricărui membru al clubului sau spectator care hărţuieşte, face abuzuri sau folosește fault, limbaj și comportament sexist sau rasist.

        Prezinte orice interes  personal care ar putea fi legat cu funcția, înainte de a fi ales sau numit.

        Raporteze și să descurajeze orice influențe ilegale sau nesportive, inclusiv substanțe și tehnici interzise.

        Nu aibă conflicte de interese. Orice astfel de conflict va fi raportat imediat și notificat către  FRB.

        Nu accepte cadouri de la terți, în orice formă.

        Nu participe la nici o formă de pariuri pe jocuri în care au o implicare fie directă sau indirectă.

SUPORTERI SI PUBLIC

Suporteri și public

Suporterii și publicul trebuie să:

        Recunoască  bună performanță și fair-play-ul, atât la echipa susținută, cât şi la adversari;aplaudati jocul bun al echipei voastre si al celei vizitatoare

        Respectati deciziile arbitrilor

        Nu folosească niciodată fault, limbaj sexist sau rasist și să nu acționeze într-un mod violent/abuziv. 

        Nu hărțuiească sau abuzeze verbal jucători, antrenori, oficiali de meci sau colegii spectatori, în orice formă. 

        Nu se angajează în lupte, aruncarea de obiecte sau pătrunderea pe teren. 

        Nu prezinte mesaje obscene sau indecente pe semne sau haine. 

        Respecte termenii și condițiile de pe  biletele cumpărate, să respecte regulile sălii de joc.

        VIOLENTA nu poate fi acceptata sub nici o forma;impreuna ne vom bucura de un joc de baschet mai bun

                             

 

                                                  Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată.