COLEGIUL CENTRAL al
ANTRENORILOR de BASCHET

 

REGULAMENT

DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE LICENȚIERE A ANTRENORILOR DE BASCHET

 2022

 Prezentul regulament a fost aprobat în cadrul şedinţei de lucru a Colegiului Central al Antrenorilor la data de 29.12.2021.

            Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central al Antrenorilor a fost aprobat de Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet în ședința din data de 01.02.2022 și devin aplicabile începând cu sezonul competitional 2022-2023.

 Orice versiuni anterioare ale prezentului regulament sunt abrogate.

 

SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI REVIZUIRILOR

 

Nr. crt.

Revizia/

Data aplicării

Numărul articolelor revizuite

Conținutul modificărilor

Elaborat

Aprobat

Colegiul Central al Antrenorilor de Baschet

Consiliul Director al Federației Române de baschet

1.       

Ediția 1

Ediție completă

Ediție completă

29.12.2021

01.02.2022

2.       

Ediția 1, revizia 1

Art. 20

Puncte

 e), f) și g)

xx

xx

 

 Art. 1

Obiectivele programului de licențiere a antrenorilor sunt:

a)    Asigurarea cadrului general pentru perfecționarea profesională continuă și evaluarea antrenorilor;

b)    Creșterea fondului de cunoștințe specifice antrenorilor, pe diferite categorii de instruire;

c)     Asigurarea accesului la materiale bibliografice ca suport al pregătirii antrenorilor;

d)    Dezvoltarea sistemică a procesului de instruire a jucătorilor pentru marea performanță, conform liniei metodice a FR Baschet.

 

Art. 2

(1)    Desfășurarea programului de licențiere a antrenorilor desfășurat de FR Baschet în perioada 2014 – 2021 a determinat parcurgerea unor module de pregătire și susținerea evaluărilor corespunzătoare, în urma cărora antrenorii au fost instruiți conform categoriei la care activează.

(2)    Procesul de antrenament este un proces care necesită actualizarea informațiilor și a metodelor de pregătire, astfel încât eficiența antrenamentului să fie crescută.

 

Art. 3

În vederea perfecționării antrenorilor și a obținerii dreptului de a conduce jocurile în calitate de antrenor al echipelor de baschet care activează în Campionatele și Ligile Naționale, FR Baschet  prin CCA, organizează anual cursuri de licențiere a antrenorilor.

 

Art. 4

(1) Dreptul de a conduce jocurile în calitate de antrenor (principal sau secund) al echipelor de baschet care activează în Campionatele și Ligile Naționale de Baschet îl au numai antrenori posesori ai carnetului de antrenor de baschet și ai licenței FR Baschet.

(2) Pot participa la cursurile și examinarea în vederea licențierii provizorii FRB pentru obținerea licenței C și persoane care nu au carnet de antrenor de baschet dar pot dovedi că urmează cursuri autorizate sau acreditate în condițiile legii în vederea dobândirii carnetului de antrenor de baschet (studii universitare de licență/masterat care se finalizează cu obținerea carnetului de antrenor sau alte cursuri autorizate/acreditate în condițiile legii).

(3) Pe perioada unui sezon competitional, un antrenor poate susține examen de licențiere pentru un singur tip de categorie.

(4) Dobândirea unei categorii superioare se realizează după minimum 2 (doi) ani competiționali / 2 sezoane competiționale de la dobândirea licenței anterioare.

(5)    Reînnoirea licenței (A, B, C) se va face o dată la 4 ani de la obținerea licenței anterioare,  în cazul în care antrenorul  nu dorește obținerea unei licențe superioare.

(6)    Licența AA se acordă antrenorilor care au dobândit licența A, activează la echipele de seniori și îndeplinesc cerințele precizate la art. 10 alin (3) și art 17.

(7)    Antrenorii care au licență AA sunt obligați să răspundă la solicitările CCA în vederea susținerii unor cursuri pentru antrenori.

 

Art. 5

Echipele pot fi conduse în competițiile organizate de către FRB de către antrenori, care îndeplinesc minim următoarele cerințe:

 

COMPETIȚIA

CATEGORIA DE ANTRENORI

TIP LICENȚĂ

ANTRENOR PRINCIPAL

TIP LICENȚĂ

ANTRENOR SECUND

Liga Națională 

categoria I / antrenor maestru / carnet de antrenor de baschet obținut în străinătate corespondent

Licență AA

Licență A

U18, U19, U20, Liga I

minim categoria a III-a / senior sau antrenor

Licență A

minim  licență B

U15, U16, U17

minim categoria a V-a / antrenor asistent

Licență B

minim  licență C

U12, U13, U14

carnet de antrenor de baschet, indiferent de categorie sau adeverință student licență/masterat care se finalizează cu obținerea carnetului de antrenor la Facultăți de profil/adeverință CNFPA/ adeverință IKG / adeverință alte cursuri de formare profesională autorizate

Licență C

minim  licență C

Baby-baschet - festival

carnet de antrenor de baschet, indiferent de categorie sau adeverință student licență/masterat care se finalizează cu obținerea carnetului de antrenor la Facultăți de profil/adeverință CNFPA/ adeverință IKG / adeverință alte cursuri de formare profesională autorizate

Nu se solicită licență

Nu se solicită licență

 

Art. 6

(1) Înscrierea candidaților în vederea licențierii se face în baza dosarului personal care va cuprinde:

a)  copie carte de identitate (pașaport);

b)  copie carnet de antrenor de baschet (adeverință doveditoare de urmare a unor cursuri în vederea obținerii categoriei de antrenor);

c)  adeverință eliberată de clubul la care activează, doveditoare a vechimii în calitate de antrenor în care se va preciza tipul licenței pe care o posedă și categoriile de vîrstă la care a antrenat;

d)  acte doveditoare în vederea calculării punctajului activităților;

e)  dovada achitării taxei de licențiere;

f)    cerere in care sa se specifice categoria la care se solicita licentierea (anexa 1);

g)  declarație GDPR (anexa 2)

(2) Dosarul va fi inaintat catre FRB sau trimis in format electronic la adresa  licentierefrb@frbaschet.ro în termenele stabilite de către CCA.

(3) Cuantumul taxei de licențiere se stabilește prin decizie a Consiliului Director și este prezentată în anexa 3.

 

Art. 7

Pregătirea antrenorilor în vederea obținerii licenței va fi continuă și va cuprinde o serie de activități:

a)    Cursuri de perfecționare (clinic-uri) desfășurate on-line sau față în față, cu tematică stabilită de CCA/categorii de instruire;

b)    Stagii de antrenori naționale și internaționale;

c)     Participarea la activități practice de perfecționare a antrenorilor, organizate de CCA;

d)    Parcurgerea materialelor bibliografice postate de site-ul CCA;

 

Art. 8

(1)    Obținerea licenței se va realiza în urma cumulării punctajului antrenorului pentru următoarele categorii:

a.     Punctajul pentru activitate

b.     Punctajul pentru evaluarea practico-metodică

c.     Punctajul pentru evaluarea teoretică

(2)    Punctajul maxim pentru obținerea licenței este de 100 de puncte

(3)    Punctajul minim în vederea obținerii licenței este precizat la art. 14.

 

Art. 9

Organizarea examenului

(1)    Înscrierea pentru susținerea examenului în vederea obținerii unei licențe, se va realiza cu minimum 7 zile înainte de perioada stabilită pentru desfășurarea examinării.

(2)    Examenul de licențiere se va desfășura în lunile iunie-iulie, premergător înscrierii echipelor pentru următoarea ediție a campionatului.

(3)    Durata examenului de licențiere este de 3 zile, corespunzător următoarelor activități:

a.     1 ½ zile – cursuri practice conform conținutului materialului de licențiere specific categoriilor de licențiere;

b.     1 zi – evaluare practico-metodică;

c.     ½ zi – evaluare teoretică.

(4)    Acumularea punctajului minim necesar corespunzător activității antrenorului se poate realiza până cu 1 săptămână înaintea începerii campionatului la categoria de vârstă respectivă.

 

Art. 10

(1)    Punctajul pentru activitatea antrenorilor evidențiază aspecte referitoare la interesul manifestat în vederea propriei perfecționări, implicarea în activitățile FR Baschet, participarea și performanțele obținute de echipe și jucători în competițiile naționale.

(2)    Punctajul poate fi acumulat prin următoarele activități:

 

Nr. crt

ACTIVITATE

Calcul

Punctaj

1.      

Participare la acțiuni de instruire jucători organizate de FRB

Pe activitate

2

2.      

Antrenor principal lot (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe an

14

3.      

Antrenor secund lot (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe an

8

4.      

Jucător promovat la echipa națională (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe jucător

10

5.      

Clinic online

Pe clinic

1

6.      

Stagiu național antrenori (ultimul an)

Pe stagiu

2

7.      

Stagiu internațional antrenori (ultimul an)

Pe stagiu

5

8.      

Participare competiții internaționale (antrenor principal) – ultimul an

Pe competiție

7

9.      

Alte activitati, voluntariat, aprobate CCA

Pe activitate

1 – 5

10.   

Campionat național (U16 și mai mari) ultimii 2 ani

Loc I

Pe categorie

10

11.   

Loc II

Pe categorie

8

12.   

Loc III

Pe categorie

6

13.   

Loc IV

Pe categorie

4

14.   

Campionat național (U12-U15) ultimii 2 ani

Loc I

Pe categorie

6

15.   

Loc II

Pe categorie

4

16.   

Loc III

Pe categorie

2

17.   

Loc IV

Pe categorie

1

 

(3)    Activitățile obligatorii ale antrenorilor în vederea obținerii vizei anuale, după obținerea unui tip de licență, sunt următoarele:

 

Licența

Activități

AA

-  2 clinicuri online

-  1 stagiu national și 1 stagiu internațional (organizat în România sau aprobat FIBA) / 2 stagii internaționale (organizate în România sau FIBA)

A

-  2 clinicuri online

-  1 stagiu national și 1 stagiu internațional (organizat în România sau aprobat FIBA) / 2 stagii internaționale (organizate în România sau FIBA)

B

-  2 clinicuri online

-  1 stagiu national sau international (organizat în România sau aprobat FIBA)

C

-  2 clinicuri online

-  1 stagiu national sau international (organizat în România sau aprobat FIBA)

(4)    La cerere, se poate acorda derogare de la participarea la stagiile naționale și internaționale, antrenorilor loturilor naționale de baschet 3x3 și 5x5, care în perioada mai – septembrie participă la activități de pregătire sau competiționale.   

 

Art. 11

(1)    Examinarea practico-metodică va avea în vedere determinarea nivelului de cunoștințe practico-metodice specific categoriei de vârstă respective:

-        Corelarea aspectelor de conținut cu tematica;

-        Corelarea mijloacelor cu categoria de instruire

-        Organizarea colectivului

-        Relevanța explicației

-        Relevanța demonstrației

-        Relevanța indicațiilor metodice

-        Relevanța corectărilor

-        Aplicarea metodelor de instruire

-        Ținuta și atitudinea în fața colectivului

-        Gradul de interacțivitate cu colectivul

-        Coretitudinea terminologiei utilizate

(2)    Durata examinării practico-metodice poate varia între 15 și 30 minute.

(3)    Subiectele vor avea conținut corespunzător categoriei de licențiere, astfel:

a.   Subiectul 1 – procedeu tehnic/acțiune tactică individual sau colectivă/sistem de joc – model de execuție, greșeli frecvente, caracteristici, utilizare tactică

b.   Subiectul 2 - Exercițiu colectiv cu desfășurare pe ½ sau pe tot terenul

c.   Subiectul 3 - Mijloace pentru pregătire fizică

 

Art. 12

(1)    Examinarea teoretică urmărește cunoașterea aspectelor teoretice ca fundament al pregătirii practice a jucătorilor și echipelor și se desfășoară sub forma unui test scris tip grilă și/sau descriptiv.

(2)    Durata testului teoretic este de 60 minute.

 

Art. 13

Calcularea punctajului total se va realiza, diferențiat pentru fiecare categorie, astfel:

 

LICENTA

PUNCTAJ ACTIVITATE

PUNCTAJ EXAMINARE PRACTICO-METODICA

PUNCTAJ EXAMINARE TEORETICĂ

TOTAL

A

Maxim 20

Maxim 30

Minim 25

Maxim 50

Minim 20

Maxim 100

Minim 60

B

Maxim 20

Maxim 40

Minim 25

Maxim 40

Minim 20

Maxim 100

Minim 55

C

Maxim 10

Maxim 50

Minim 25

Maxim 40

Minim 20

Maxim 100

Minim 50

 

Art. 14

(1)    Examenul de licențiere se poate susține de două ori de către un candidat pentru obținerea aceleiași categorii de licență într-un an competitional (sesiune și sesiune restanță), conform programării.

(2)    În cadrul sesiunii de restanță, candidatul poate opta pentru susținerea unei sau a ambelor probe ale examenului (examinare practico-metodică sau examinare teoretică), cu condiția ca punctajul minim necesar să fie îndeplinit la proba pentru care nu se mai solicită evaluarea.

(3)    Opțiunea de examinare la o singură probă se precizează în cererea de înscriere.

 

Art. 15

(1)    Promovarea examenului de licențiere conferă antrenorului dreptul de a conduce echipe în competițiile naționale, pentru următorii 4 ani competiționali la categoria respectivă.

(2)    După obținerea licenței pentru o categorie, antrenorul poate participa la un nou examen de licențiere, pentru o categorie superioară, după 2 ani competiționali / sezoane competiționale.

(3)    Nepromovarea examenului de licențiere determină imposibilitatea de a conduce echipe în campionatul national.

(4)    În cazul nepromovării examenului de licențiere pentru un an competitional, se poate acorda licența provizorie pe durata unui an, cu achitarea unei taxe de licență provizorie.

(5)    Licența provizorie se poate acorda o singură data pentru un antrenor, pe parcursul licențierii acestuia.

(6)    Achitarea licenței provizorii se va face de către clubul care își asumă angajarea antrenorului.

 

Art. 16

(1)    Persoanele care realizează instuirea antrenorilor în cadrul sesiunilor de formare teoretică și practică sunt persoane cu pregătire  de specialitate, antrenori cu experiență în domeniul jocului de baschet, din țară sau din străinătate, membrii ai CCA sau invitați.

(2)    Conținutul prelegerilor și al lecțiilor practice va aborda aspecte cuprinse în materialul obligatoriu pus la dispoziție de CCA și din linia metodica de pregătire a copiilor și juniorilor a FR Baschet.

 

Art. 17

Precizările referitoare la licența AA se referă la următoarele:

(1)    În vederea obținerii licenței AA, nu se susține examen

(2)    Licența AA se eliberează în următoarele condiții:

 

a) Antrenor român

- posesor al carnetului de antrenor de baschet, minim categoria a I-a / antrenor maestru, licență A și îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 10 alin (3);

b) Antrenor strain  nou intrat în sistem

- posesor al carnetului de antrenor de baschet / licență FIBA și dovada conducerii în ultimii 2 ani a unei echipe la categorie similară, participarea la minim 2 cursuri internationale FIBA în ultimii 2 ani;

c) Antrenor strain  care a antrenat în sezonul anterior în România

- posesor al carnetului de antrenor de baschet / licență FIBA și îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 10 alin (3).

             

(3)    Verificarea carnetului de antrenor pentru antrenorii străini nou intrați în sistem se realizează de către CCA, cu sprijinul CNFPA, autoritate competentă în vederea recunoașterii profesiei pe teritoriul României, conform Legii  nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

 

Art. 18

Precizări referitoare la antrenorii străini pentru echipele de juniori:

(1)    Antrenorii străini la echipele de juniori sunt obligați să parcurgă programul de licențiere FR Baschet.

(2)    Antrenorii străini pentru echipele de junior trebuie să facă dovada conducerii în ultimii 2 ani a unei echipe la categorie similară celei la care va antrena.

(3)    Antrenorul străin pentru echipele de juniori va susține examenele de licențiere FR Baschet, astfel:

Anul I

Examen teoretic, corespunzător categoriei la care va active, în vederea obținerii unei licențe provizorii pentru categoria respectivă.

Anul II

Parcurgerea conținutului licenței C, susținerea examenului pentru obținerea licenței C.

În cazul în care pentru a conduce o echipă este necesară o categorie superioară, suplimentar susținerea examenului teoretic  corespunzător categoriei la care va activa și îndeplinirea punctajului minim, în vederea obținerii unei licențe provizorii pentru categoria respective (taxă licență provizorie).

Anul III

În situația în care pentru a conduce o echipă este necesară o categorie la care este necesară licența B sau A, examen teoretic, corespunzător categoriei la care va activa și îndeplinirea punctajului minim în vederea obținerii unei licențe provizorii pentru categoria respective (taxă licență provizorie).

Anul IV

Parcurgerea conținutului licenței B, susținerea examenului pentru obținerea licenței B.

În cazul în care pentru a conduce o echipă este necesară categorie superioară, suplimentar susținerea examenului teoretic  corespunzător categoriei la care va activa și îndeplinirea punctajului minim, în vederea obținerii unei licențe provizorii pentru categoria respective (taxă licență provizorie).

Anul V

În situația în care pentru a conduce o echipă este necesară o categorie la care este necesară licența A, examen teoretic, corespunzător licenței A și îndeplinirea punctajului minim, în vederea obținerii unei licențe provizorii pentru categoria respective (taxă licență provizorie).

Anul VI

Parcurgerea conținutului licenței A, susținerea examenului pentru obținerea licenței A.

 

(4)    Nepromovarea examenului de licențiere atrage după sine, imposibilitatea de a conduce echipa în campionat.

(5)    În cazul nepromovării examenului de licențiere pentru un an competitional, se poate acorda licența provizorie pe durata unui an, cu achitarea unei taxe de licență provizorie.

(6)    Licența provizorie se poate acorda o singură data pentru un antrenor, pe parcursul licențierii acestuia.

(7)    Achitarea licenței provizorii se va face de către clubul care își asumă angajarea antrenorului.

 

Art. 19

Dispoziții tranzitorii

(1)    În cazul în care un antrenor nu posedă carnet de antrenor de baschet de o categorie corespunzătoare, se poate acorda o derogare pentru o perioadă de cel mult 3 ani, începând cu sezonul competițional 2022 - 2023.

(2)    Obținerea categoriei de antrenor este responsabilitatea exclusivă a antrenorului.

(3)    Începând cu anul competițional 2025 - 2026, precizările aliniatului 1 ale prezentului articol nu se mai aplică.

(4)    Antrenorii care în perioada 2022 – 2026 nu îndeplinesc cerințele corespunzătoare categoriei de antrenor vor plăti taxa de derogare pentru categoria de antrenor, conform anexei 3.

 

Art. 20

Situații de exceptare aplicabile începând cu sezonul 2022-2023:

(1)    CCA poate acorda la cerere, derogare de la examenul de licențiere pe durata unui an competițional în următoarele situații:

a.  Cazuri medicale grave (cu acte doveditoare), care împiedică antrenorul să participe la examenul de licențiere; perioada de valabilitate a acestei derogări este de 1 an;

b.  Antrenori invitați în calitate de lectori în vederea desfășurării programului de licențiere a antrenorilor; perioada de valabilitate a acestei derogări este de 1 an;

c.   Antrenori, posesori ai carnetului de antrenor de baschet, categoria maestru sau senior, cu o vechime de 25 de ani în activitatea baschetbalistică (antrenor) din România;

d.  Antrenori, posesori ai carnetului de antrenor de baschet, categoria antrenor sau antrenor asistent, cu o vechime de 30 de ani în activitatea baschetbalistică (antrenor) din România;

e.  Antrenorii posesori ai licenței FIBA Europe Coaching Certificate (FECC);

f.    Antrenori ai loturilor naționale de baschet, juniori și seniori, participanți cu echipele naționale ale României la :

                                                    i.     Campionatele Europene sau Mondiale de baschet 5v5; perioada de valabilitate a acestei derogări este de 2 ani:

                                                   ii.     Campionatele Europene sau Mondiale de baschet 3x3; perioada de valabilitate a acestei derogări este de 1 ani

-      se va acorda licență provizorie  1 an, în situația în care antrenorul se află în situația de dobândire a unei licențe superioare;

-      se va reînnoi licența pe o perioada de 1 an (antrenor lot național de baschet 3x3)  / 2 ani (antrenor lot național de baschet 5v5), dacă antrenorul se află în situația de reînnoire a licenței în anul respectiv)  ;

g.  Persoanelor noi intrate în sistem, posesori ai carnetului de antrenor sau care sunt înscrise și urmează cursuri de formare a antrenorilor, finalizate cu obținerea carnetului de antrenor (cursuri autorizate / acreditate), proveniți din foști sportivi, componenți ai loturilor naționale de seniori / senioare participanți la competiții europene sau calificări pentru acestea; perioada de valabilitate a acestei derogări este de 1 an.

 

Art. 21

(1)    Comisia de licențiere este desemnată de CCA și poate fi formată din 3-7 persoane.

(2)    Conținutul grilelor de examinare precum și al subiectelor pentru examinarea practico-metodic sunt elaborate de către comisia de licențiere.

 

Art. 22

(1)    Licența FRB se acordă de către CCA în urma validării rezultatelor la examenul de licențiere.

(2)    Rezultatele evaluărilor sunt publice și vor fi postate pe site-ul FR Baschet și CCA.

 

Art. 23

(1)    În funcție de situația pandemică, programul de licențiere a antrenorilor poate suporta modificări.

(2)    În cazul unor situații neprevăzute în prezentul regulament de licențiere, acestea vor fi analizate de către membrii CCA și supuse validării Consiliului Director.

Aprobat, comisia de licențiere

Anexa 1

 Cerere

în vederea înscrierii la examenul de licențiere a antrenorilor

 

Subsemnatul (a) Nume ……………………………….. Prenume ………………………….……….....

 

CNP ........................................................... Pasaport .....................................................................

 

Data naşterii …………....…… Localitatea …………….......……… Ţara ……………………….........

 

Cetaţenia ……….......…….………… Studii ………………....………….……………………………….

 

Nr. Carnet de antrenor …….....…………… eliberat de ……………………… la data ………....……

 

Categoria ….............................................…… obținută la data de ………………………….

 

Telefon …………………........……. E-mail ………………………………………………………….

 

Antrenor la clubul ……………………………………… categoria (categoriile)..............................,      

 

doresc să mă înscriu la examenul de licențiere în sesiunea ................................................, în vederea obținerii licenței:

□ Licența C

□ Licența B

□ Licența A

□ Reînnoirea licenței dobândite anterior

 

doresc să susțin examenul restanță (cf art. 14) la:

□ Ambele probe

□ Examinare practico-metodică

□ Examinare teoretică

 

                                                                                                         

            Am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului de licențiere al FR Baschet în vigoare.

 

 

 

 

 

Data ………………..                                      Nume în clar ……………………………….    

  

                                                                       Semnătura …………………………

                                                                                  


 

Anexa 2

 

Declaraţie de consimţământ

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Subsemnatul(a)................................................................. , cod numeric personal

........................................................ , născut(ă) la data .................................................în

localitatea .......................................... , domiciliat(ă) în .................................................. , posesor al C.I. seria......... nr.................., eliberată de......................................... , la data de ............... , declar că:

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.

Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal precum, este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi revin
operatorului, respectiv Federația Română de Baschet precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin.

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice precum şi altor instituţii abilitate (Ex.: MTS, ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală etc.).

Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv Federația Română de Baschet orice modificare survenită asupra datelormele personale.

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată şi semnată depusă la sediul Federația Română de Baschet, exceptând cazul în care prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu.

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Federației Române de Baschet. 

Data ………………..                                      Nume în clar ……………………………….    

  

                                                                       Semnătura …………………………


 

Anexa 3

Cuantum taxe*

Taxa licențiere

          - taxă licențiere C – 100 lei

          - taxă licențiere B – 150 lei

          - taxă licențiere A – 300 lei

          - taxă licențiere AA – 500 lei

 

Taxa licență provizorie

          - taxă licențiere provizorie C – 200 lei

          - taxă licențiere provizorie B – 300 lei

          - taxă licențiere provizorie A – 600 lei

          - taxă licențiere provizorie AA – 1000 lei

Licența provizorie are valabilitate 1 sezon competitional.

 

Taxă derogare categorie carnet de antrenor

          Antrenor senior - antrenor maestru        - 500 lei

Antrenor - antrenor maestru                  - 1000 lei

Antrenor asistent - antrenor maestru     - 2000 lei

Antrenor - antrenor senior                               - 300 lei

Antrenor asistent - antrenor senior        - 600 lei

Antrenor asistent - antrenor                  - 300 lei

 

*Prezentul cuantum al taxelor reprezintă o propunere, care va fi discutată într-o ședință ulterioară a Consiliului Director.

                                                                                                               

 

 Apasa aici pentru a accesa versiunea veche a paginii noastre.
PENTRU EDITIA DE CAMPIONAT 2020-2021

Regulamentul de validare a prezenței la cursurile online( prezenta la fiecare curs o gasiti mai jos ,dupa punctul 12 din regulament ), necesare antrenorilor care doresc să participe la examenele de licență sau care doresc viza anuală

1. Cursurile online vor avea loc în luna Mai 2020, începând cu data de 8.05.2020 2. CCA va organiza minimum 10 cursuri în format: o ora prezentare +întrebări 3. Frecventa minimă obligatorie este de 4 cursuri pentru toate categoriile de aspiranți. 4. Frecventa cursurilor: 3/săptămână-luni, miercuri, vineri ora 17:00 5. Cursanții vor intra  la 16:50 cu camera video deschisa, în fata dispozitivului care transmite; 6. Nu se vor admite mai mult de 5 min lipsă din fata dispozitivului la un curs online, în caz contrar, nu se validează participarea. 7. Cine nu intra până la ora 17:00 nu va putea avea statutul de prezent, însă poate participa la curs. 8. Cursanții vor avea sonor doar la sesiunea de întrebări de la sfârşitul prezentării. 9. Se va face prezenta la începutul sesiunii; 10. Un membru desemnat din partea CCA va face prezenta și va verifica în timpul cursului daca cursanții sunt în fața dispozitivului sau nu. 11. La sfârşitul cursului, se va realiza din nou prezenta și se publica pe chat-ul ZOOM, lista prezenților, pentru a se evita orice neînțelegeri și pentru transparență. 12. Lista cursanților prezenți la cursul online va fi postata după fiecare prezentare pe situl CCA (http://www.ccabaschet.ro) pentru transparenta. 

 

 

CRITERIILE DE OBTINERE A VIZELOR ANUALE PENTRU LICENTELE DE ANTRENORI ACORDATE DE FRB

Federatia Romana de Baschet, 2019-05-28

Departamentul Tehnic al Federatiei Romane de Baschet ii informeaza pe toti antrenorii de baschet care doresc sa activeze in competitiile nationale derulate sub egida FRB ca trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii pentru a obtine viza anuala pe diferitele tipuri de licenta de antrenor (C, B, A, AA):

Licenta C – poate activa in competitiile nationale de babybaschet, minibaschet si U13 – pentru a obtine viza anuala, antrenorul posesor al licentei C trebuie sa participe la 3 stagii zonale de juniori in sezonul precedent sau in cel in curs de desfasurare.

Licenta B - poate activa in competitiile nationale U14, U15 si U16 – pentru a obtine viza anuala, antrenorul posesor al licentei B trebuie sa participe la minim 3 stagii zonale de juniori in sezonul precedent sau in cel in curs de desfasurare si la minim 1 clinic FRB (national sau international pentru juniori).

Licenta A - poate activa in competitiile nationale U18, U20 si Liga I - pentru a obtine viza anuala, antrenorul posesor al licentei A trebuie sa participe la minim 3 stagii zonale in sezonul precedent sau in cel in curs de desfasurare si la minim 2 clinicuri FRB (national sau international).* * In baza licentei A, antrenorul care doreste sa activeze in calitate de antrenor secund in LNB, poate obtine licenta AAs.

Licenta AA - poate activa in LNBM/LNBF – pentru a obtine viza anuala, antrenorul posesor al licentei AA trebuie sa participe la minim 3 cursuri internationale FIBA in ultimul an calendaristic sau la minim 2 cursuri anuale organizate de FRB + 1 clinic FIBA; pentru antrenorii care au activat in Romania, este obligatoriu si sustinerea pe parcursul anului anterior a unui numar de minimum 3 cursuri (stagii) zonale in calitate de lector.

 

PROGRAM LICENTIERE 2018

CADRUL GENERAL DE OBTINERE A LICENTEI

LICENTA CATEGORIA LA CARE POATE ACTIVA CONDITII MINIME DE PARTICIPARE SI OBTINERE A LICENTEI FRB CONTINUT CURS CERINTE EVALUARE
C Babybaschet, Minibaschet, U13 Carnet de antrenor / adeverinta student an III, program SPM la Facultati de profil/adeverinta CNFPA/ adeverinta IKG( Scoala de antrenori Ioan Kunst Ghermanescu) si alte institutii acreditate. 1 an experienta antrenor fara participare conducere joc, dovedit prin adverinta eliberata de catre un club sportiv afiliat FRB Participarea la 3 stagii zonale de juniori in sezonul precedent sau in cel in curs de desfasurare Promovare examen pentru obtinerea licentei C psihopedagogie; antrenament sportiv: factori generali si specifici varstei; notiuni de regulament general si specific; pregatire fizica generala specific varstei; tehnica individuala in atac si aparare: continut si metodica. Evaluarea va cuprinde examen practico- metodic si teoretic Punctaj activitate - maxim10 puncte Punctaj examinare practico-metodica - maxim 50 puncte, minim 25 puncte Punctaj examinare teoretica - maxim 40 puncte, minim 20 puncte
Daca un antrenor posesor al licentei C nu doreste sa urmeze cursurile de licentiere pentru categoria B dupa 4 ani de la obtinerea licentei C, sau nu îndeplineste cerintele, pentru a conduce echipele în competitiile organizae de FRB, trebuie sa urmeze din nou cursul de licentiere C si sa promoveze examenul de evaluare
B U14, U15, U16 carnet de antrenor minim categoria a V-a sau antrenor asistent minim 2 ani experienta de la obtinerea categoriei anterioare participarea la minim 3 stagii zonale in sezonul precedent sau in cel in cursde desfasurare minim 1 clinic FRB (national sau international pentru juniori) promovare examen pentru obtinerea licentei licenta B psihopedagogie; antrenament sportiv : factori, generalitati, prioritati specifice varstei, planificarea si programarea pregatirii; notiuni de regulament general si specific; pregatire fizica specifica; tehnica individuala in atac si aparare; tactica individuala in atac si aparare; profilul jucatorului pe posturi, individualizare. Evaluarea va cuprinde examen practico- metodic si teoretic Punctaj activitate – maxim 30 puncte Punctaj examinare practico-metodica - maxim 40 puncte, minim 20 puncte Punctaj examinare teoretica - maxim 30 puncte, minim 15 puncte
Daca un antrenor posesor al licentei B nu doreste sa urmeze cursurile de licentiere pentru categoria A dupa 4 ani de la obtinerea licentei B, sau nu îndeplineste cerintele, pentru a conduce echipele în competitiile organizae de FRB,  trebuie sa urmeze din nou cursul de licentiere B si sa promoveze examenul de evaluare.
A U18, U20, LNBM/F(grupa C) carnet de antrenor, minim categoria a III-a sau antrenor, minim 2 ani experienta de la obtinerea categoriei anterioare (B) Participare la minim 3 stagii zonale Participare la minim 2 clinicuri FRB (international/ national) promovare examen pentru obtinerea licentei A antrenament sportiv: factori, planificare si programare; notiuni de regulament si interpretari; pregatire fizica specifica; tehnica individuala in atac si aparare; tactica individuala in atac si aparare; tactica colectiva in atac si aparare; specializare pe posturi si individualizare; monitorizare performanta. Evaluarea va consta în examen teoretic Punctaj activitate – maxim 40  puncte Punctaj examinare teoretica - maxim 60 puncte, minim 30 puncte
Daca un antrenor posesor al licentei A nu doreste sa urmeze cursurile de licentiere pentru categoria AA dupa 4 ani de la obtinerea licentei A, sau nu îndeplineste cerintele, pentru a conduce echipele în competitiile organizae de FRB,  trebuie sa urmeze din nou cursul de licentiere A si sa promoveze examenul de evaluare.
AA Liga Nationala carnet de antrenor, minim categoria senior sau antrenor maestru pentru antrenorii straini: carnet de antrenor / licenta FIBA minim 2 ani de experienta de la obtinerea categoriei A participarea la minim 3 cursuri internationale FIBA în ultimul an( sezon) sau la minim 2 cursuri anuale organizate de FRB plus un clinic (curs) FIBA; (daca vine din strainatate nu are cum sa participe la cursuri FRB) pentru antrenorii care au activat în România, sustinerea pe parcursul anului anterior a unui numar de minimum 3 cursuri (stagii) zonale în calitate de lector.    
Antrenorii echipelor de Liga nationala, masculin si feminin sunt obligati pe parcursul unui an competitional sa organizeze si  sa sustina 3 stagii zonale, cu tematica la alegere( tematica fiecarui stagiu va fi comunicata si promovata atat de FRB cat si de canalele media ale fiecarui club din LNBM/F). Numarul minim de antrenori care trebuie sa participe la aceste stagii este 15/stagiu. Stagiile vor fi filmate si transmise în format video la FRB împreuna cu tabelul de prezenta. Neîndeplinirea acestei obligatii pe perioada unui an competitional, atrage dupa sine, amendarea clubului în cauza, conform RGOC si pierderea dreptului de a antrena în LNB pentru sezonul urmator pentru antrenorul in cauza. Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în editia urmatoare de campionat (conform RGOC).  pentru antrenorii straini: carnet de antrenor / licenta FIBA si dovada conducerii a cel putin 3 sezoane , a unei echipe la categoria similara ( Liga de Top din diverse campionate) , in ultimii 5 ani!!! Pentru  Licenta AA, in cazul neindeplinirii cerintelor de categorie, se va percepe o taxa de exceptare ,intr-un cuantum ce va fi stabilit de Consiliul Director, la propunerea CCA.

Precizari privind antrenorii de juniori care activeaza in Romania

Pentru a conduce echipe în cadrulcompetitiilor organizate de catre FRB, antrenorii sunt obligatisa respecte cerintele de licentiere, corespunzator fiecareicategorii. Acest lucru este valabil pentru antrenorii români sistraini si este prevazut în RSCN specific fiecareicategorii.

Precizari referitoare la antrenorii straini de juniori

Pentru antrenorii straini de juniori, care seafla la primul an de activare în cadrul unui club din Romania careparticipa in orice Campionat National , este obligatorie parcurgereaprogramului de licentiere al  FRB.

Pentru primul an, este valabilalicenta corespunzatoare din tara lui (dovada conducerii înultimii 2 ani a unor echipe de categorie similara celei din România).Aceasta va fi echivalata de catre FRB prin acordarea uneilicente provizorii cu o valabilitate de maxim 3 ani.

Modalitatea de licentiere a antrenorilorstraini, este reprezentata în tabelul urmator:

AN COMP. CE ECHIPE POATE CONDUCE TIP LICENTA CERINTE
Anul I Echipe de categorie similara conduse în ultimii 2 ai în tara de unde a antrenat. O categorie superioara a licentei va oferi autoamat dreptul de a conduce echipe de categorie inferioara Licenta provizorie FRB, corespunzatoare categoriei la care poate activa Parcurgerea  cursurilor de licentiere C  Participarea la 3 stagii zonale de juniori Promovarea examenului pentru obtinerea licentei C( nu promoveaza NU va primi viza pentru sezonul viitor).
Anul II Echipe de categorie similara conduse în ultimii 2 ai în tara de unde a antrenat. O categorie superioara a licentei va oferi autoamat dreptul de a conduce echipe de categorie inferioara Licenta provizorie FRB, corespunzatoare categoriei la care poate activa Parcurgerea cursurilor de licentiere ”B” participarea la minim 3 stagii zonale minim 1 clinic FRB (national sau international pentru juniori) promovare examen pentru obtinerea licentei licenta B ( nu promoveaza NU va primi viza pentru sezonul viitor).
Anul III Echipe de categorie similara conduse în ultimii 2 ai în tara de unde a antrenat. O categorie superioara a licentei va oferi autoamt dreptul de a conduce echipe de categorie inferioara Licenta provizorie FRB, corespunzatoare categoriei la care poate activa parcurgerea cursurilor de licentiere A s participare la minim 3 stagii zonale Participare la minim 1 clinic FRB (international/ national) promovare examen pentru obtinerea licentei A
Daca un antrenor strain nu reuseste sa promoveze examenul corespunzator obtinerii unei licente in timpul unui sezon ( are doua sesiuni pentru a obtine Licenta), acesta NU va mai primi licenta provizorie din partea FRB si NU va putea conduce echipe în CN  corespunzator licentei dobândite. Din acest moment, acesta va trebui sa îndeplineasca toate cerintele prevazute pentru obtinerea licentei de o categorie superioara.

Se admit urmatoarele exceptii:

 • antrenori absolventi FECC
 • antrenori ce au ocupat pozitia de antrenor principal a unei echipe nationale.

PROGRAMUL PENTRU INSTRUIREA ȘI LICENȚIEREA ANTRENORILOR DE BASCHET

Premise

Puncte forte:
 • Baschetul este sportul cu cea mai mare expunere, grad de activitate și număr de practicanți dupa fotbal, din Romania
 • Baza materiala existenta este in continua dezvoltare si asigura necesarul pentru o crestere a calitatii instruirii si competitivitatii la nivel national si international;
 • Nivelul de colaborare cu autoritatile centrale si locale este bun si foarte bun;
 • Gradul de atractivitate pentru copii (tineri practicanti) si potentiali specialisti (antrenori tineri, studenti) este crescut
 • Se observa disponibilitatea parintilor pentru participare activa si sprijin pentru copii practicanti;
 • Exista un numar de aproximativ 500 antrenori in sistem care sunt activi si parte a programelor si competitiilor existente;
 • Exista un sistem competitional functional care acopera toate palierele de varsta atat la masculin cat si la feminin.
Puncte slabe:
 • Lipsa interesului antrenorilor in instruirea continua si in cresterea calitatii procesului de instruire a jucatorilor;
 • Lipsa unui sistem complet, coerent si unitar de pregatire, instruire si evaluare a specialistilor (antrenorilor). In acest moment institutiile acreditate, conform legii, pentru a pregati si perfectiona antrenorii de toate specializarile, sunt Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor (CNFPA) si U.N.E.F.S. Bucuresti prin Scoala de Antrenori.
 • Lipsa valorii jucatorilor romani junior si seniori vizibila in competitiile internationale la toate nivelele, precum si in promovarea juniorilor la echipe de seniori;
 • Lipsa unui instrument la indemana departamentului tehnic al FRB prin care sa dirijeze si sa controleze continuu nivelul pregatirii specifice;
Obiective:
 • Imbunatatirea nivelului de cunostinte specifice ale antrenorilor pentru nivelul de varsta la care activeaza
 • Asigurarea unui cadru pentru perfectionarea profesionala si evaluarea antrenorilor din sistem;
 • Cresterea generala a calitatii procesului de antrenament
 • Sustinerea aparitiei si promovarii jucatorilor cu o valoare sportiva ridicata
Organizare:
 • 4 grupe de licențiere, impartite astfel incat sa se tina cont de varsta, conditii sociale, precum si de importanta specificului pregatirii pentru fiecare grupa de varsta, dupa cum urmeaza:
  • Grupa “C”: babybaschet, minibaschet, U13
  • Grupa “B”:U14, U16
  • Grupa “A”: U18, U20, Liga I
  • Grupa “AA”: Liga Nationala
 • Durata minimă de perfecționare până la obținerea licenței A sau AA este de 8 ani
 • Perfecționarea este continuă și îmbracă diverse forme – stagii zonale FRB sau asociații municipal cu accept FRB, stagii anuale FRB, stagii internaționale FIBA,
 • Prima parte a proiectului se intinde pe durata a 3 ani 2014-2017 si are ca scop determinarea si incadrarea antrenorilor in functie de interes, valoare si proiectie a activitatii – este structurată astfel încât să fie un tot unitar cu perfecționarea antrenorilor după încadrarea lor într-o categorie de licență din perioada 2014 - 2017

CADRUL GENERAL DE LICENȚIERE

  CATEGORIA LA CARE POATE ACTIVA CONDIȚII MINIME DE PARTICIPARE ȘI OBȚINERE A LICENȚEI FRB CONȚINUT CURS
C babybaschet, minibaschet, U13
 • Carnet de antrenor categoria antrenor asistent (a V-a vechi)
 • 1 an experiență antrenor fără participare conducere joc
TOTAL 20 – 22 ORE
 • psihopedagogie – 2 h;
 • antrenament sportiv: factori  generali si specifici varstei – 4 h;
 • noțiuni de regulament general și specific – 2 h;
 • pregatire fizica generala specific varstei – 4 h;
 • tehnica individuala in atac si aparare: continut si metodica – 10 h.
Evaluarea va cuprinde examen practico- metodic și teoretic
B U14, U16
 • carnet de antrenor, categoria antrenor (III, IV vechi)
 • 3 ani experiență de la obținerea categoriei anterioare
 • Participare 3 stagii zonale
(Dacă un antrenor categoria C nu dorește să urmeze cursurile de licențiere pentru categoria B după 3 ani sau nu îndeplinește cerințele, trebuie să urmeze din nou cursul de licențiere C și să promoveze examenul de evaluare)
TOTAL 28 ORE
 • psihopedagogie – 2 h;
 • antrenament sportiv : factori, generalitati, prioritati specifice varstei, planificarea si programarea pregatirii – 4 ore; 
 • noțiuni de regulament general și specific – 2 h;
 • pregatire fizica specifica – 4 ore;
 • tehnica individuala in atac si aparare: - 6 ore;
 • tactica individuala in atac si aparare: - 6 ore;
 • profilul jucatorului pe posturi, individualizare – 4 ore.
Evaluarea va cuprinde examen practico-metodic  și teoretic
A U18, U20, Liga I
 • carnet de antrenor, categoria antrenor senior (II vechi)
 • 4 ani experiență de la obținerea categoriei anterioare
 • Participare 3 stagii zonale
 • Participare la 1 stagiu internațional
 • Participare anuală la stagiile FRB
 (Dacă un antrenor categoria B nu dorește să urmeze cursurile de licențiere pentru categoria A după 4 ani  sau nu îndeplinește cerințele, trebuie să urmeze din nou cursul de licențiere B și să promoveze examenul de evaluare)
TOTAL 26 ORE
 • antrenament sportiv: factori, planificare si programare – 2 ore;
 • noțiuni de regulament și interpretări – 2 h;
 • pregatire fizica specifica – 4 ore;
 • tehnica individuala in atac si aparare – 2 ore;
 • tactica individuala in atac si aparare – 4 ore;
 • tactica colectiva in atac si aparare – 6 ore;
 • specializare pe posturi si individualizare – 4 ore;
 • monitorizare performanta – 2 ore.
AA Liga Nationala
 • carnet de antrenor, categoria antrenor maestru (I vechi)
 • minim 4 ani de experiență de la obținerea categoriei B
 • examen promovat pentru categoria A
 • participarea la 2 cursuri internationale FIBA si la cursurile anuale organizate de FRB;
 • sustinerea pe parcursul anului a unui număr de minimum 3 cursuri (stagii) zonale în calitate de lector
 

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A CURSULUI DE LICENȚIERE FRB PENTRU PERIOADA 2014 – 2017

Pentru perioada 2014 – 2017 sunt valabile următoarele excepții de la activitățile aferente licențierii FRB:

Participare Examinare

Antrenori categoria maestru (I, vechi) + vechime în activitate – 30 ani NU NU
Antrenori categoria maestru (I, vechi) + vechime în activitate – 20 ani DA NU
Antrenori categoria antrenor senior (II, vechi) + vechime în activitate 30 ani DA NU
Antrenori absolvenți FECC DA NU

PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2014 – 2015 (SESIUNE 2014)

DREPTUL DE A CONDUCE JOCURILE, PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2014 – 2015, INDIFERENT DE CATEGORIE, VA FI CONDIȚIONAT DE OBȚINEREA LICENȚEI ”C”.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “C”, indiferent de categoria de varsta la care vor participa in competitiile anului 2014-2015, toți antrenorii, posesori ai carnetului de antrenor, minim categoria ”antrenor asistent” (V, IV vechi).

Vor sustine si examen practico-metodic doar antrenorii care vor participa in competitiile corespunzatoare licentei “C” in anul competitional 2014-2015.

Pot participa la cursurile și examinarea în vederea licențierii FRB și persoane care nu au carnet de antrenor dar pot dovedi că urmează cursuri autorizate sau acreditate în condițiile legii în vederea dobândirii carnetului de antrenor (studii universitare de licență – program ”Sport și performanță motrică” sau Școli de antrenori).

Sunt excluse de le licențiere excepțiile prezentate mai sus.

PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2015 – 2016 (SESIUNE 2015)

DREPTUL DE A CONDUCE JOCURILE, PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2015 – 2016, PENTRU CATEGORIILE U18, U20, LIGA I, Liga națională, VA FI CONDIȚIONAT DE OBȚINEREA LICENȚEI ”B”.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “C” antrenori posesori ai carnetului de antrenor, minim categoria ”antrenor asistent” (V, IV vechi):

 • antrenorii care nu au promovat cursul în anul 2014
 • antrenorii noi intrați în sistem.

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “B”,:

 • antrenori licențiați ”C”, minim 3 ani experiență în calitate de antrenor, categoria antrenor (III, vechi)

Antrenorii ce activeaza la varste corespunzatoare licenței “A” vor avea drept de participare cu conditia participarii la cursuri si evaluarea corespunzatoare licenței ”B”.

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

PENTRU ANUL COMPETIȚIONAL 2016 – 2017 (SESIUNE 2016)

DREPTUL DE A CONDUCE JOCURILE, PENTRU TOATE CATEGORIILE VA FI CONDIȚIONAT DE OBȚINEREA LICENȚEI CORESPUNZĂTOARE CATEGORIEI

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “C”:

 • antrenorii care nu au promovat cursul în anul 2014, 2015
 • antrenorii noi intrați în sistem.

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “B”,:

 • antrenori licențiați ”C”, minim 3 ani experiență în calitate de antrenor, categoria antrenor (III, vechi)

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

Vor participa și vor fi evaluați corespunzator licenței “A”,:

 • antrenori licențiați ”B”, minim 4 ani experiență în calitate de antrenor, categoria antrenor senior (II, vechi)

Sunt excluse de la licențiere excepțiile prezentate mai sus.

PENTRU PERIOADA 2014 - 2017

ANTRENORI ECHIPE SENIORI ROMÂNI – ÎN CALITATE DE ANTRENORI PRINCIPALI LA ECHIPELE DE CLUB LNB

Au obligativitatea:

 • de a avea carnet de antrenor minim categoria antrenor (III, vechi)
 • de a participa la cursul de perfecționare FRB si la un curs international FIBA
 • de a susține 3 cursuri x 3 ore, zonal pe durata fiecărui an competițional

Neîndeplinirea acestei obligații pe perioada unui an competițional, atrage după sine, amendarea clubului în cauză, conform RGOC și pierderea dreptului de a antrena în LNB pentru sezonul următor

Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în ediția următoare de campionat (conform RGOC).

ANTRENORI ECHIPE SENIORI STRĂINI – ÎN CALITATE DE ANTRENORI PRINCIPALI LA ECHIPELE DE CLUB

Au obligativitatea:

 • prezenta dovada unei licențe din tara de origine echivalentă cu licența AA;
 • de a participa la cursul de perfecționare FRB;
 • de a participa la un curs internațional de perfecționare FIBA;
 • în cazul semnării contractului după desfășurarea cursului FRB,
  • dovada participării la un curs FIBA + taxă conform RGOC
  • în cazul neparticipării în anul respective la curs FIBA taxă conform RGOC
 • de a susține 3 cursuri x 3 ore, zonal pe durata fiecărui an competițional;

Neîndeplinirea acestei obligații pe perioada unui an competițional, atrage după sine, amendarea clubului în cauză, conform RGOC și pierderea dreptului de a antrena în LNB pentru sezonul următor

Neplata amenzii atrage neînscrierea echipei în ediția următoare de campionat (conform RGOC).

ANTRENORII SECUNZI AI ECHIPELOR DE SENIORI, TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CERINȚELE DE LICENȚIERE ASTFEL:
 • PÎNĂ ÎN ANUL 2017 SĂ URMEZE PROGRESIV CURSURILE DE LICENȚIERE, ÎN VEDEREA OBȚINERII LICENȚEI A;
 • ÎNCEPÂND CU ANUL 2017, POT FI ANTRENORI SECUNZI LA ECHIPELE DE SENIORI ANTRENORI POSESORI MINIM AI LICENȚEI ”A”.

METODOLOGIE DE LICENȚIERE FRB

Art. 1 (1)Dreptul de a conduce jocurile în calitate de antrenor (principal sau secund) al echipelor de baschet care activează în Ligile Naționale de Baschet îl au numai antrenorii, posesori ai carnetului de antrenor și ai licenței FRBaschet.

(2) Pot participa la cursurile și examinarea în vederea licențierii FRB și persoane care nu au carnet de antrenor dar pot dovedi că urmează cursuri autorizate sau acreditate în condițiile legii în vederea dobândirii carnetului de antrenor (studii universitare de licență – program ”Sport și performanță motrică” sau Școli de antrenori).

Art. 2 În vederea obținerii dreptului de a conduce jocurile în calitate de antrenor al echipelor de baschet care activează în Ligile Naționale, FR Baschet organizează cursuri de licențiere.

Art 3. Înscrierea candidaților în vederea licențierii se face în baza dosarului personal care va cuprinde:

 1. dosar plic;
 2. copie carte de identitate (pașaport);
 3. copie carnet de antrenor (adeverință doveditoare de urmare a unor cursuri în vederea obținerii categoriei de antrenor);
 4. adeverință doveditoare a vechimii în calitate de antrenor;
 5. acte doveditoare în vederea calculării punctajului activităților;
 6. dovada achitării taxei de licențiere; pentru anul 2014 cuantumul taxei este de 50 lei;
 7. cerere in care sa se specifice categoria la care se solicita licentierea;

Dosarul va fi inaintat catre FRB sau trimis in format electronic la adresa antrenori@frbaschet.ro conform defasuratorului afisat.

Art. 4 (1) Punctajul maxim ce poate fi obținut în vederea obținerii licenței este de 100; punctajul minim necesar pentru obținerea licenței este de 55 de puncte.

(2) Punctele pot fi obținute din evaluare (examen teoretic + practico-metodic) împreună cu punctajul acordat activităților desfășurate pe parcursul anilor.

 

Punctaj activitate

Punctaj Examinare Practico-metodică

Punctaj examinare teoretică

C

Maxim 10

Maxim 50 Minim 25

Maxim 40 Minim 20

B

Maxim 30

Maxim 40 Minim 20

Maxim 30 Minim 15

A

Maxim 40

-

Maxim 60 Minim 30

(3) În vederea evaluării activității candidanților se acordă puncte pentru următoarele activități:

GRILĂ DE PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂȚII

ACTIVITATE

Calcul

Punctaj

Performbaschet (nivel I, nivel II)

Pe activitate

2

Antrenor principal lot (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe an

14

Antrenor secund  lot (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe an

8

Jucator promovat la echipa nationala (participare CE, ultimii 3 ani)

Pe jucător

10

Stagiu zonal antrenori (ultimul an)

Pe stagiu

1

Stagiu international antrenori (ultimul an)

Pe stagiu

5

Participare competitii pana la U14 national aprobate FRB (antrenor principal echipă gazdă) – ultimul an, altele decat cele din Calendarul National F.R. Baschet

Pe competiție

5

Participare competitii international (antrenor principal) – ultimul an

Pe competiție

7

Alte activitati, voluntariat, aprobate CCA

Pe activitate

1 – 5

Campionat national (U16 și mai mari) ultimii 2 ani

Loc I

Pe categorie

10

Loc II

Pe categorie

8

Loc III

Pe categorie

6

Loc IV

Pe categorie

4

Art. 5 Pe parcursul desfășurării licențierii, dosarul personal va fi completat cu următoarele documente:

 • fișa personală de evaluare a activității;
 • fișa de evaluare a examinării practico – metodice;
 • fișa de evaluare a examinării teoretice.

Art. 6 Nu se accept derogări sau amânări ale nici unei activități prevăzute în programul de licențiere (cursuri zonale, naționale, internaționale, evaluări)

Art. 7 (1) Comisia de licențiere va fi desemnată de CCA, validată de Biroul Federal și poate fi alcătuită din 3 – 7 persoane.

(2) Conținutul grilei de evaluare este elaborată de către comisia de licențiere.

Art. 8 (1) Licența FRB se acordă de către comisia de licențiere, în urma validării rezultatelor de către Biroul Federal.

(2) Rezultatele evaluărilor sunt publice și vor fi postate pe site-ul FRBaschet

 

CALENDAR ORIENTATIV ACTIVITATE LICENȚIERE ”C” - 2014

Activitatea 1 – 8 ore curs

Activitatea 2 – 8 ore curs

Activitatea 3 - 4 – 6 ore curs + examinare practico – metodică + examinare teoretică

ACTIVITATEA

PERIOADA

LOCAȚII – licențiere ”C”

1

8h

1 – 15.03

Anunț, program

15 – 30.03

Înscriere

07.04

Timisoara

08.04

Craiova

28.04

Iasi

29.04

Galati

05.05

Cluj

26.05

Bucuresti

2

8h

06.05

Timisoara

08. 05

Craiova

12. 05

Iasi

13. 05

Galati

19.05

Cluj

27.05

București

3 – 4 6 h + examinare

Zona 1

13-15 iunie 2014 - ALBA IULIA (prezenta in data de 13 iunie, pina in ora 12:00)

Zona 2

17-19 iunie - BUCURESTI (prezenta in data de 17 iunie, ora 12:00)

 

Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată.